Bilder
Skönsbergs Folkets Husförening bildas
Skönsbergs Folkets Hus l Styrelsen l Stuvarna l Köpet av tomt l Andelsteckning l Kostnader för bygget
Skönsbergs Folkets hus bildas
Innan Folkets Hus byggdes hade Skönsbergs fackföreningar sina möten i den s k Strömbergska villan i Ortviken, som ägdes av direktör Strömberg i Sundsvall.